26/05/2018

تفاوت فلکسی و بنر

فلکسی از سال ۱۳۷۵ تابلوهای چاپ فلکسی فیس وارد بازار ایران شد و بخاطر نورپردازی و داشتن جلوه های بصری نسبت به رقبای خود جایگاه خوبی […]