26/05/2018
تفاوت فلکسی و بنر

تفاوت فلکسی و بنر

تفاوت فلکسی و بنر چیست؟ از سال ۱۳۷۵ تابلوهای چاپ فلکسی فیس وارد بازار ایران شد و بخاطر نورپردازی و داشتن جلوه های بصری نسبت به […]