29/05/2018
کاربردهای دستگاه لیزر

برش مقوا به وسیله ی دستگاه برش لیزر

یکی کاربردهای دستگاه لیزر برش مقوا و متریالی شبیه آن است. البته اگر بخواهیم دلیل محبوبیت دستگاه لیزر در صنایع مختلف را به طور خلاصه بیان کنیم […]