12/05/2018

نکاتی راجع به دستگاه لیزر

5 / 5 ( 1 امتیاز ) دستگاه برش    دستگاه های مختلف صنعتی به خصوص دستگاه برش لیزر با هر میزان استفاده ای که در […]
31/01/2018

دستگاه برش لیزر-دیروز و امروز

5 / 5 ( 1 امتیاز ) دستگاه برش لیزر شاید اگر بخواهیم در مورد تاریخ شکل دهی و فرمینگ ابزار و قطعات ساده فلزی زمان […]