03/04/2018
آشنایی با دستگاه بنر

آشنایی با دستگاه بنر

برای آشنایی با دستگاه چاپ بنر و  دستگاه لیزر در اینجا برای شما فایل صوتی‌  آماده کرده‌ایم که میتوانید گوش کنید. آیا مشتریان باعث شده اند برای […]
03/04/2018
پادکستی درباره دستگاه لیزر

پادکستی درباره دستگاه لیزر

برای آشنایی بهتر با دستگاه لیزر پادکستی درباره دستگاه لیزر آماده کردیم.  در پادکست های قبلی به دستگاه سی ان سی  و  دستگاه بنر  پرداختیم . لیزر چیست؟ […]
03/04/2018
آشنایی با دستگاه CNC

آشنایی با دستگاه CNC

برای آشنایی بهتر با دستگاه CNC در اینجا برای شما فایل صوتی‌ای آماده کرده‌ایم که میتوانید گوش کنید. در پادکست های قبل در مورد دستگاه بنر […]