03/04/2018

پادکست آشنایی با دستگاه بنر

آشنایی با دستگاه بنر برای آشنایی با دستگاه چاپ بنر و  دستگاه لیزر در اینجا برای شما فایل صوتی‌  آماده کرده‌ایم که میتوانید گوش کنید. آشنایی با […]
03/04/2018

پادکست صوتی دستگاه لیزر

دستگاه لیزر برای آشنایی بهتر با دستگاه لیزر در اینجا برای شما فایل صوتی‌ای آماده کرده‌ایم که میتوانید گوش کنید.  در پادکست های قبلی به دستگاه […]
03/04/2018

پادکست صوتی آشنایی با دستگاه CNC

CNC برای آشنایی بهتر با دستگاه سی ان سی در اینجا برای شما فایل صوتی‌ای آماده کرده‌ایم که میتوانید گوش کنید. در پادکست های قبل در […]